Styrelse

Styrelsen 2020-2021

  • Ordförande Rasmus Karlsson
  • Vice ordförande Gabriel Fornaeus
  • Kassör Fredrik Gustavsson
  • Ledamot Kim Carlbäcker
  • Ledamot Alfred Radu
  • Suppleant Martin Dibakar Björling
  • Suppleant Martin Johansson