BIRDIE Sveriges äldsta LAN

Värdegrund

Uppförandekod

Som arrangör av Birdie ska du aldrig:
Agera hotfullt eller våldsamt.

Använda språk, nickname eller annat som kränker någon annans kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, ålder, sexuella läggning eller religion.

Använda språk, utföra handlingar eller annat som syftar på sexuellt våld eller övrigt våld.

Under eventet ska alla arrangörer:

Arbeta förebyggande för att skapa en välkomnande miljö där alla känner sig trygga oavsett kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, ålder, sexuell läggning eller religion.

Ha nolltolerans mot språk, handlingar och beteenden som syftar på sexuellt våld eller övrigt våld.

Ha nolltolerans mot att deltagarna agerar hotfullt eller våldsamt.

Ha nolltolerans mot alkohol och droger. Berusade personer, oavsett crew eller besökare ska ej släppas in på partyt.

Utöver detta ska alla arrangörer sträva efter att:
Komma i tid till sina arbetspass eller tala om när man inte kan.

Ha ett öppet klimat för frågor och möjligheten att få hjälp. Det är alltid bättre att fråga om hjälp än att misslyckas med en uppgift.

Representera föreningen Birdie på ett bra sätt efter bästa förmåga.

Arbeta tillsammans med deltagarna.

Arbeta öppet och om det är möjligt, inkludera dom i tankar och beslut.

Vara konsekvent i alla beslut. Från varje enskild crew upp till projektgrupp eller styrelse.