Scene

Birdie Scene står för alla de kreativa tävlingarna inom digitalt skapande på Birdie.
En av höjdpunkterna på Birdie är visningarna av alla Scenebidrag. Vinnarna röstas fram av besökarna själva förutom i ett fåtal fall där en jury utnämner vinnaren.
Deltagarna påbörjar oftast arbetet på sina bidrag långt innan Birdie men vissa insisterar än idag på att allt ska göras på plats under partyt.

Deadlines för inlämning av bidrag samt visning och röstning finner ni på schemat.

Bidrag laddas upp på https://vote.birdie.org

På samma sidan kan ni sedan rösta, att rösta kräver ett biljettID.

Birdie genomförs i nära samverkan med ABF i Uppsala län. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig. Alla Birdies föreläsningar, aktiviteter, demonstrationer mm på scenen sker i samverkan med ABF.

 

Birdie Demoscene sker med stöttning av Uppsala kommuns kulturförvaltning.