BIRDIE Sveriges äldsta LAN

GDPR Privacy Policy

Bakgrund

Den 25 maj 2018 trädde EU:a nya dataskyddsförordning i kraft vilket ställer hårdare krav på hantering av personuppgifter. Nedan följer en redogörelse för vilka personuppgifter som hanteras och i vilka ändamål. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs.

Hanterade uppgifter

Birdie hanterar följande personuppgifter

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelseår

Insamling as uppgifter

Personuppgifterna samlas in i samband med att medlemskapet tecknas.

Användning av personuppgifter

 • Utskick av information kring föreningens verksamhet.
 • Hantering och administration av medlemsregister.
 • För rapportering till årsmöte.
 • Rapportering till bidragsgivare.

Delning av personuppgifter

Delar av medlemsregistret samt protokoll från årsmöten eller medlemsmöten kan delas med E-sportförbundet eller annan liknande organisation i syfte att söka medlemsbidrag.

I övrigt delar Birdie inga personuppgifter med andra parter.

Sparande av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras i medlemsregistret så länge medlemskapet är aktivt samt i upp till 24 månader efter att medlemskapet gått ut.

Rättigheter i samband med hantering av personuppgifter

 • Rätt att bli informerad.
  Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Birdie har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till.
  Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom att skriftligen meddela styrelsen via styrelsen@birdie.org. Styrelsen kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.
 • Rätten att få information korrigerad.
  Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta styrelsen: styrelsen@birdie.org.
 • Rätten att bli raderad.
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för.