Freestyle GFX

Beskrivning

I den här tävlingen lämnar du in dina grafiska alster som inte är rena fotografier. Sättet du skapat det på är helt upp till dig; 3D-rendering, Photoshop, program som gör pixelart av radiovågor eller ritat för hand. För exempel, se vår YouTubekanal!

Regler

  • Minst TVÅ arbetsexemplar ska lämnas in. Lägg dessa i en katalog som heter “unfinished” i ZIP-filen.
  • En version UTAN signatur skall följa med det inlämnade bidraget. Använd “_nosig” som suffix till filnamnet, ex: image_nosig.png
  • Maximalt ett bidrag per artist.
  • Tillåtna format: PNG, JPEG och (okomprimerad) TIFF.