2023

Styrelse

Ordförande
Gabriel Fornaeus
Vice Ordförande
Kim Carlbäcker
Kassör
Fredric Karlsson
Två ledamöter
Martin Johansson
Joakim Lindgren
Två suppleanter
Rasmus Karlsson
Kalle Michanek