Scene – Generella regler

Generella regler

Deadline for compos at Birdie 32 will be announced before the event.
To participate in the compos you must register at https://party.birdie.org

Dessa generella regler gäller för alla bidrag inom huvudtävlingarna såväl som för surprise compos.

  • Bidraget får inte ha publicerats innan gällande evenemang.
  • Bara bidrag levererade före deadline kommer att medverka och visas upp i tävlingen.
  • Alla inlämnade bidrag måste vara döpta enligt Artist/Grupp/Skapare – Titel
  • Om du vill släppa en bugfixad version av ditt bidrag, ge då den till Scene Crew. Är den inlämnad efter deadline kommer den inte att visas. Den kommer dock att finnas redo för distribution.
  • Scene Crew bestämmer själva vilka bidrag som kommer med i tävlingen, detta görs efter gällande kriterier.
  • Bidrag kan komma att screenas, dvs endast de bästa bidragen visas.
  • Scene Crews beslut kan INTE överklagas.
  • Birdie förbehåller sig rätten att fritt publicera och använda inlämnade bidrag.
  • All data i inlämnade bidrag måste vara unik, dvs det får inte innehålla upphovsrättsskyddat material, alltså: du får inte använda någon annans musik, grafik och dyl.