Vinn en flygtur i SK60!
Tävla med Försvarsmakten och Uppsala Systemvetare i Rocket League

Birdie presenterar åter igen mycket stolt att vår samarbetspartner Försvarsmakten har ordnat en hisnande flygtur för tre lyckliga vinnare. Det vinnande laget i Rocket League-turneringen får flygturen! Anmälningar för att vara med och tävla i Rocket League sker i Försvarsmaktens monter och själva tävlingen sker sedan under fredag efter lunch. Man tävlar i lag om tre personer. Genomförandet av själva flygningen sker efter överenskommelse mellan det vinnande laget och Försvarsmakten. Flygningen sker i Uppsala.

De tre vinnarna kommer tillsammans med en erfaren pilot att få möjlighet att flyga med i Försvarsmaktens SK60 eller SAAB 105 som modellen också heter. Flygplanet används idag vid Försvarsmaktens flygskola för bland annat utbildning av nya piloter.
Tävlingen genomförs av Birdie i samverkan med Uppsala Systemvetare.

 

Villkor vid vinstflygning med SK60 för vinnarna av Birdie och Försvarsmaktens lagtävling i Rocket league:

 

Tävlingen:

Lagtävlingen i Rocket league kommer ske i lag om tre (3) stycken spelare, vinnarna av tuneringen kommer att få möjlighet att flyga ett militärt jetflygplan av typen SK60/SAAB 105 som pris för vinsten i tävlingen.

 

Anmälan till tävlingen:

För dem som vill delta i tävlingen kommer anmälan att ske till av Försvarsmakten utsedd person i Försvarsmaktens monter.

Deltagande lag skall inkomma med uppgifter om lagnamn, vilka som deltar samt kontaktuppgifter till deltagarna.

Försvarsmaktens kontaktperson kommer därefter lämna över underlaget till arrangörerna för Birdie som kommer håller i själva tävlingen tillsammans med Uppsala Systemvetare.

Regler, tid och plats för tävlingen kommer att presenteras strax innan tävlingen påbörjas.

 

Krav:

För att Försvarsmakten skall kunna garantera flygsäkerheten för passagerarna måste nedanstående grundkrav uppfyllas:

 

  • Svenskt medborgarskap
  • En lägsta ålder på 12 år – under 18 år krävs målsmans medgivande
  • Fullt frisk
  • Ej gravid

 

Vidare är vinsten av flygningen personlig och kan inte överlåtas till annan än dem som vunnit tävlingen. Försvarsmaktens strävan är att flygningen skall genomföras innan sommaren, men förbehåller sig rätten att när som helst flytta och/eller ändra datum och tid för genomförandet om oförutsedda händelser skulle uppstå.

Försvarsmakten kan komma att behöva ytterligare personinformation som till exempel personnummer för att kunna bereda vinnarna tillträde till militärt område i samband med flygningen, deltagarna kommer även behöva visa giltig legitimation i samband med tillträde till militärt område på dagen för flygningen.

 

Tid, datum och plats för flygningen kommer ske i samrådan mellan vinnarna och ansvariga ifrån Försvarsmakten.

Eventuella extra kostnader för transport till och från eventet eller andra utgifter bekostas av deltagarna i det vinnande laget.

 

Utöver detta förbehåller Försvarsmakten sig rätten till att om personen från Försvarsmaktens sida bedöms som olämplig för att genomföra flygningen eller på annat sätt delta vid eventet, neka personen att delta, tillträda militärt område eller att flyga.

tags: Birdie