Birdie Crew vill bli fler!

Birdie Crew vill bli fler!

Birdie är en festival som genomförs på helt ideell basis, och vi behöver bli fler arrangörer inför Birdie 27! Nedan hittar du information om vad det innbär att vara med som Crew, samt en ansökningslänk.

Några viktiga punkter att belysa:

 • Det är det roligaste som finns!
 • Det är ett ideellt arbete

Information om att vara arrangör på Birdie

Birdie är en förening som arrangerar ett LAN/Datorfestval för sina medlemmar minst en gång per år. Denna planeras och arrangeras av oss i Birdie Crew.

Förplaneringen inleds under tidig höst året innan festivalen arrangeras av en Projektgrupp bestående av idag 6 erfarna Birdieveteraner. Projektgruppen sköter rekrytering, grundläggande planering, ekonomi & kontrakt samt beslutar om vilka grupper som behövs, samt vilka uppdrag de har, för att kunna genomföra festivalen.

Grupperna består av en gruppledare och ett antal andra arrangörer, mellan 2-15 personer. Under festivalen har gruppen en tydlig uppgift att utföra vilken måste planeras för innan. Denna planering sköter ni inom gruppen under ledning av gruppledaren och presenterar för resten av arrangörerna på något av de fysiska möten som arrangeras under våren 2017. Det första mötet, som kommer att hållas någon gång under Februari, är obligatoriskt och är festivalens officiella uppstartsmöte för arrangörerna.

För att det ska bli någon festival måste den såklart byggas upp. Vi har till Birdie 27 hyrt IFU Arena i Uppsala, där vi kan få plats med nästan 2000 besökare (beroende på möblering såklart) med sina egna datorer. Det ingår i rollen som arrangör att hjälpa till med denna uppbyggnad, varför du måste vara ledig och på plats från Måndagen 22/5-17 ca kl 9 till Söndagen 28/5-17 ca kl 20-22. Mer information om detta kommer senare, men sök ledigt från jobb eller skola redan nu.

Förmåner som arrangör på Birdie

Att vara arrangör på Birdie kommer med ett antal förmåner utöver att vara besökare, bland annat:

 • Mat & sovplats under hela arrangemanget, även riggning och rivning

 • Möjlighet att lära sig nya saker och växa som person

 • T-shirt

 • Datorplats

 • Fri entré till alla Birdie-relaterade evenemang

 • Vänner och minnen för livet

 • Fri medlemsavgift i föreningen

Förhållningsregler som arrangör på Birdie

Som arrangör på Birdie är du ansiktet utåt mot våra besökare varför vi har ett antal förhållningsregler som vi funnit nödvändiga att införa:

 • Birdie 27 är en nykter festival

 • Birdie är en politiskt obunden förening

 • Som arrangör representerar du inte bara dig själv, utan även

  • Birdie och dess 26-åriga goda rykte

  • Alla andra som arrangerat Birdie genom tiderna

  • LANsverige

  • Uppsala

 • Vi förväntar oss att du är på plats och arbetar med festivalen på överrenskomna tider enligt lagda scheman, samt deltar i relevant förarbete innan festivalen

 • Vi föregår med gott exempel gentemot både besökare och arrangörer.

Om vi finner att du ej kan respektera dessa regler under festivalen, kan det leda till att din arrangörsstatus tas ifrån dig och du blir ersättningsskyldig för de kostnader det innebär för oss som förening.

Birdies organisation

Grupperna som kommer finnas på Birdie 27 finns nedan, tillsammans med en kort beskrivning

 • Planering

  • Projektgruppen

   • Sköter förarbete, ekonomi och grundläggande planering

  • Gruppledarna

   • Leder alla gruppers arbeten

  • HR

   • Ansvarar för att Birdie Crew mår bra

  • Utställaransvarig

   • Tar hand om alla utställare och externa besökare som kommer till Birdie

 • För besökare

  • Event

   • Arrangerar tävlignar och happenings som inte nödvändigtvis måste ske genom användande av datorer. Spelningar, lekar, lattjo-grejer helt enkelt.

  • Game

   • Arrangerar tävlingar i datorspel

  • Scene

   • Arrangerar kreativa digitala tävlingar

  • Kiosk

   • Säljer korv, PK och allt annat våra besökare kan tänkas behöva äta eller dricka

  • INFO

   • Informerar besökarna och agerar sambandscentral för Birdie Crew

  • PR

   • Jobbar mycket innan Birdie med PR och biljettförsäljning, samt dokumenterar festivalen på plats. Har också kontakt med externa parter.

 • Praktiska funktioner

  • El

   • Ser till att alla har tillräckligt med el.

  • Nät

   • Ser till att alla har internetz

  • Roddning

   • Planerar och driver uppbyggnad, drift och nedplockning av festivalen

  • Entre

   • Ser till att alla som har löst biljett släpps in, och sköter biljettförsäljning i dörren.

  • Trygghetsgruppen

   • Ser till att alla på plats mår bra, och är behjälpliga i att lösa de problem som kan uppstå av olika slag.


 

Är du intresserad av att vara arrangör på Birdie 27? Sök då till BirdieCrew inom någon av grupperna genom att gå in på länken: https://goo.gl/forms/pAmF5ZLHVibZt7v83. Innan du börjar med ansökan, se till att ha en bild uppladdad någonstans som du kan länka till i ansökan.

Har du funderingar på ansökningarna eller andra frågor så kan du skicka ett mail till Jesper.bjorkman@birdie.org

tags: Birdie