Birdies samarbetspartners

För att Birdie som arrangemang ska kunna fortsätta att leverera det vi alltid har gjort, får vi hjälp av ett antal företag, föreningar och organisationer, både ifrån Uppsala men också resten av landet. Här finner du lite kort information om alla våra partners, och vad de hjälper oss med.

Denna lista är under uppdatering inför B27

Huvudpartners

IP-Only

IP-Only hjälper Birdie genom att leverera den fiberuppkoppling som vi kan surfa nätet på.

ESEN

Streamar allt som händer på Birdie, och arrangerar de 4 största game-turneringarna.

Samarbetspartners & Sponsorer

Världsklass Uppsala

Världsklass Uppsala är ett unikt samarbete mellan ett antal företag, kommunen, landstinget och Uppsalas båda universitet. De stöttar arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt.

Uppsala Stadsnät

Tillhandahåller den fiber som vi kopplar upp oss igenom.

CISCO

Tillhandahåller nödvändig nätverksutrustning för att vi skall kunna koppla upp alla 1000+ besökare på internet.

Uppsala Kommun

Stödjer Birdie som förening.

STREMIO

Hjälper Birdie med att streama det som händer på partyt ut på internet.

 

Svenska E-sportföreningen, SESF

SESF utbildar Birdies e-sportdomare och hjälper oss att höja e-sporten. Syftet med SESF är att främja e-sport i Sverige. Föreningen är ideell och verkar i enlighet med demokratiska principer samt religiöst, etniskt och partipolitiskt oberoende. Svenska E-sportföreningen är öppen för alla med e-sportintresse. Svenska E-sportföreningen är inte knytet till något förbund eller sponsorer som styr verksamheten.

PRQ

PRQ sponsrar Birdie med webhosting. PRQ är en hostingleverantör som främst fokuserar på co-location och dedicerade servrar - men som även erbjuder en rad andra tjänster, främst tunneltjänster och övriga anonymitetstjänster, webhosting.

OP5

op5 offers server monitoring solutions that help IT staff gain control over their operations and deliver more effective IT services for better business. Whether operating in a small but business critical IT environment or fulfilling the needs of a large organization with distributed hardware, applications and services, the op5 products monitor anything and everything.