League of Legends

Prisfördelningen för King of Nordic LOL Cup.

1:a

2:a

3:e

4:e:

5-8:

*Priser kan bestå av pengar och/eller hårdvara för motsvarande summa, vänligen läs vår prispolicy

För frågor, kontakta Game Crew direkt på vår Discord eller använd något av våra andra kontaktalternativ.

Regler kommer upp snart.