Warhammer 40K

Välkommen att spela Warhammer 40 000 på BirdieCon! Atlantis turnering i Warhammer 40 000 utspelas under torsdagen den 10:e maj, start kl 9.00 och kostar 100 kr i anmälningsavgift. För att medverka måste du vara medlem i vår spelförening. Prisfyndet står för priser till vinnarna!

BirdieCon är Uppsalas nya analoga spelfestival och den äger rum på IFU Arena den 10-12 maj. Det är gratis entré att besöka BirdieCon men för att få deltaga i turneringar med prispengar så måste du ha köpt en BirdieCon biljett och anmält dig i förväg till turneringen. Bakom BirdieCon står spelbutiker, spelföreningar och Studiefrämjandet i Uppsala.

BirdieCon biljetten köper du här: https://beta.lanportal.se/events/6-birdiecon,-uppsalas-första-analoga-spelfestival

Läs mer: https://www.birdie.org/index.php/birdiecon/