Birdie Crew

Birdie Crew består av ca 60 frivilliga som arbetar helt ideellt för föreningen med målet att skapa ett roligt Birdie en gång om året.

Crew är uppdelade i ett antal olika grupper.

Styrelsen – Föreningens styrelse och beslutande organ.

Projektgruppen – Ledningsgrupp som står för projektarbetet inför varje Birdie.

Game – Planerar och genomför speltävlingar, främst så kallade funtours samt stöttar vår samarbetspartner vid de officiella tävlingarna.

Scene – Planera och genomför kreativa tävlingar inom t ex musik, grafik, film och programmering.

Media – Planerar och ansvarar för mediaproduktionen. Bemannar mediabåset under Birdie.

Sociala Medier/Information – Fotograferar, skriver nyheter, sprider information och fiskar likes.

Event – Planerar och ansvarar för allt coolt som händer på scenen som t ex galna tävlingar, spelningar och arkadmaskiner.

Streaming – Jobbar tätt med Media, Game och Scene. Planerar och ansvarar för vår streaming.

Entré – Ansvarar för insläppet och kontrollerar band på besökare.  Svarar även på en hel del frågor från besökare.

Roddning/Drift – Extra involverad i riggningen samt vara med dom driftjour under eventet så att all utrustning hålls vid liv.

Expo/Utställare – Länken mellan Birdie och våra partners och utställare.

Crew Care – Tar hand om Crew under Birdie genom att t ex fixa fika, mat och andra bekvämligheter.

Trygghet – Står för sjukvårdsberedskapen och tillser att regler för brandskydd, mm följs.

Kiosk – Levererar mat och dryck till våra besökare!

Nätverk – Planering och underhåll av nätverket.

El – Planera och Rigga all el som behövs.

Vill du bli en av oss? Ansök här!