2023.04.27

LIVE: Wiklund

Australien-Japan-Birdie
Wiklund återvänder till de heliga markerna för att återigen låta oss njuta av bitpop av allra högsta klass!

Blir det gameboy, blir det sid? Vi vet inte.
Vi vet bara att det blir fantastiskt!

 

Wiklund

Spotify

Bandcamp

Biljetter