Grillska Gaming kommer till Birdie

Grillska Gaming kommer till Birdie

Rasmus ”Heedish” Heed
Ludwig”Ludwiig1″ Eriksson
Adnan ”Adnn” Besic
Tintin ”Cypezz” Jonsson
Oliver ”Galen” Widström

Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, en idéburen skola utan vinstsyfte som utbildar unga och vuxna i Mälardalen. Vi vill ge alla elever kunskap, en stark självbild och förmåga att kunna tolka omvärlden ur olika perspektiv. De sex gymnasieskolorna är belägna i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Med totalt 3000 elever driver vi Sveriges största fristående, idéburna skola.