Birdie & Uppsala Fotofestival – Teman – Uppdaterade instruktioner

Det blev något tokigt med vårt uppladdningsformulär, så man får maila in, instruktioner nedan!
Teman:
1.Kvadratiska former/quadratic forms (#uffbirdie1)
2.Förvridet/distorted (#uffbirdie2)
3.En för mycket/One too many (#uffbirdie3)
4.Avsked/Farwell (#uffbirdie4)
5.Magiskt/Magic (#uffbirdie5)
6. Ensam är stark/you’re strongest alone (#uffbirdie6)

Bilderna döper du med förnamn_efternamn_temaX och maila in här
Tagga med #uffbirdie{1,2,3,4,5,6} om du laddar upp det på Instagram