Queer & Nerdy

Queer & Nerdy är en del av RFSL Uppsala och är en grupp för folk som identifierar sig som nörd och HBTQ+. Gruppen träffas var fjärde vecka och botaniserar bland allt som är nördigt. För HBTQ-personer är det ett ”safe-space” att utveckla och fördjupa sina intressen. Vi är peppa att vara med på BirdieCon och dela med oss av HBTQ-infallsvinkeln av nördighet, och alla som är nyfikna av detta är välkomna till vårt bord för att spela! Vid vårt bord kommer det dessutom kunna gå att spela ”Könsrollspelet”, ett spel utformat och skapat av en av våra medlemmar och redan introducerat vid QueerCon i Stockholm förra året.

Kort om Könsrollspelet:

Könsrollspelet är ett kortspel med rollspelsinfluenser designat för att diskutera genus och könsroller. Det utspelar sig i ett dystopiskt, ålderdomligt samhälle (kallat Sverige 2018) där det finns rätt och fel sätt att presentera kön. Beroende på hur väl din slumpmässigt skapade karaktär passar in i världens två könsroller kommer den ha bättre eller sämre förutsättningar att vinna spelet.

Läs mer om Queer & Nerdy: https://uppsala.rfsl.se/verksamhet/queer-and-nerdy/

BirdieCon är Uppsalas nya analoga spelfestival och den äger rum på IFU Arena den 10-12 maj. Det är gratis entré att besöka BirdieCon men för att få deltaga i turneringar med prispengar så måste du ha köpt en BirdieCon biljett och anmält dig i förväg till turneringen. Bakom BirdieCon står spelbutiker, spelföreningar och Studiefrämjandet i Uppsala.

BirdieCon biljetten köper du här: https://beta.lanportal.se/events/6-birdiecon,-uppsalas-första-analoga-spelfestival